International festival of Language & Culture

Het IFLC is een van de grootste en meest vooraanstaande organisaties die wereldtalen en -culturen promoot. De organisatie werkt aan de ontwikkeling en educatie van jongeren en het creëren van een platform om cultureel erfgoed met leeftijdsgenoten over de hele wereld te delen.

Het Internationaal Taal- en Cultuurfestival (IFLC) is een jaarlijkse festiviteit die culturele diversiteit viert en een feestelijk podium vormt voor taalkundige talenten uit de hele wereld. Het IFLC is gestart in 2003 met 17 deelnemende landen. Over de jaren heen is het gegroeid in zowel grootte als het aantal deelnemers.

Het festival promoot onderzoek, onderwijs en de uitwisseling van kennis ter ondersteuning van vrede, vriendschap en wederzijds begrip. De deelnemende artiesten proberen contact te leggen met de bezoekers van het festival en met de lokale gemeenschap. Dit doen ze door het opzetten van en het deelnemen aan sociale, culturele en educatieve activiteiten, met sterke vriendschapsbanden en hoop op wereldvrede tot gevolg.

De missie van IFLC is al volgt: “Het is onze missie om op de vleugels van kunst en muziek de vrede, liefde en culturele ontmoetingen in de wereld te bevorderen.” IFLC is de schakel die verschillende landen in de wereld verbindt door een beroep te doen op universele menselijke waarden.

fedactio - federation of active associations of belgium

De Federatie van Actieve Verenigingen (FEDACTIO) is een koepelorganisatie zonder winstoogmerk, opgericht in 2010 door geëngageerde Turkse Belgen. Om het hoofd te bieden aan bepaalde uitdagingen in de samenleving organiseert Fedactio een verscheidenheid aan projecten op vlak van onder andere onderwijs, dialoog, sociale cohesie en actieve burgerschap. Een van de projecten waarbij Fedactio optreedt als partner is ‘Colors of the World’. Elk jaar biedt ze logistieke ondersteuning aan Beltud, een van haar oprichtende verenigingen, om het festival piekfijn te kunnen realiseren.