Vereniging voor Belgisch-Turkse Vriendschap | Association d'amitié belgo-turque

Al vier jaar organiseert Beltud slotact van het ‘International Festival for Languages and Culture’ (IFLC), dat in België plaatsvindt onder de naam ‘Colors of the World’. Met het festival wil Beltud interculturele dialoog en vriendschapsbanden tussen verschillende gemeenschappen bevorderen. Die interculturele dialoog staat ook centraal in de andere activiteiten van Beltud, die gericht zijn op het vreedzaam samenleven en het bevorderen van sociale cohesie.

Met haar evenementen introduceert Beltud niet alleen de Turkse cultuur bij het brede publiek, maar huldigt ze ook het Belgische culturele erfgoed. Voorbeelden van die kruisbestuiving zijn de “Brussels Culture Days” en “The Colors of Belgium” (Voorganger van ‘Colors of the World’). Beltud is een van de oprichtende lidverenigingen van FEDACTIO (federatie van actieve verenigingen), die bij het evenement ‘Colors of the World’ optreedt als partner.

In 2010 begon Beltud met ‘Colors of Belgium’, een jaarlijkse wedstrijd om meertaligheid, de kunst van het samenleven, de schoonheid van diversiteit en pluralisme en wederzijds respect in de kijker te zetten. Daarnaast werd ingezet op het ontdekken van artistieke vaardigheden bij de participanten. In 2015 ging Beltud de samenwerking aan met the International Festival of Language and Culture (IFLC). Hierdoor kreeg ‘Colors of Belgium’ een internationaal karakter en werd het ‘Colors of the World’. ‘Colors of the World’ is traditioneel de laatste etappe van het IFLC, dat kunst- en vredeliefhebbers over de hele wereld aantrekt. Het is een artistieke show waarin zang, werelddans en poëzie centraal staan, gebracht door kinderen uit vijf continenten en maar liefst 17 landen over de hele wereld. Het initiatief staat onder hoge bescherming van UNESCO.

The International Festival of Language and Culture (IFLC) is veel geëvolueerd sinds haar eerste optreden in 2003 in Turkije. In 2013 kreeg het festival internationale allures, met premières in Ethiopië, Roemenië en Duitsland en tot op vandaag is het een wereldwijde organisatie die met haar optredens de link legt tussen taal, cultuur en kunst.

De vorige edities van het IFLC in België (onder de naam ‘Colors of the World’) werden georganiseerd in Vorst Nationaal te Brussel, een metropool die de diversiteit van het festival zelf weerspiegelt. In 2018 werd beslist om ‘Colors of the World’ naar Antwerpen te verplaatsen, een stad met een al even indrukwekkend multi- en intercultureel imago.

Kunst en de drang om zichzelf op een artistieke manier uit te drukken is universeel en kan leiden tot een beter begrip tussen verschillende groepen. Daarom wil ‘Colors of the World’ hier volop op inzetten. Het festival toont dat artiesten met cultureel verschillende achtergronden en verschillende moedertalen met elkaar kunnen samenwerken en communiceren. Bovendien is kunst het ideale medium om vooroordelen aan te kaarten, de angst voor het vreemde weg te werken en vrede te bevorderen. Want kunst brengt individuen dichterbij.